Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Marte, 04.09.2018 09:00
    Rendi i ditës

    1. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për emërimin e Ekipit Negociator për Normalizimin e Marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë

    Transkripti