Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Mërkure, 31.10.2018 10:00
    Rendi i ditës

    1. Debat parlamentar lidhur me angazhimet e Presidentit të Kosovës për përfshirjen e "shkëmbimit të territoreve" apo "korrigjim të kufijve" në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

    Transkripti