Procesverbalet

  Seancë Plenare

  E Marte, 05.12.2017 10:00
  Rendi i ditës


  1. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018,

  2. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për projektin e konkurrueshmërisë dhe gatishmërisë për eksport ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim,

  3. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për financim shtesë për Projektin për bujqësi dhe zhvillim rural ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim dhe

  4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale.

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 1
  pika 2
  pika 3
  pika 4