Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione
  E Marte, 12.12.2017 10:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,
  2. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Avokatit të Popullit lidhur me zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit, (i ftuar Avokati i Popullit z.Hilmi Jashari),
  3. Diskutim lidhur me Raportin me rekomandime të Avokatit të Popullit, në lidhje me faturimin e energjie elektrike të shpenzuar në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës, (i ftuar Avokati i Popullit, z.Hilmi Jashari),
  4. Njoftim lidhur me shqyrtimin e peticioneve nga Grupi Punues i Komisionit,
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali