Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale
  E Hënë, 11.12.2017 10:00
  RENDI I DITËS

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Avokatit të Popullit lidhur me të drejtat në shëndetin seksual dhe riprodhues në Kosovë;
  3. Diskutim i Draft Rezolutës për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm;
  4. Të ndryshme.

   

  Procesverbali