Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës
  E Premte, 15.12.2017 10:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 04.12.2017;
  3. Raportimi i Ministrit të Punëve të Brendshme z.Flamur Sefaj rreth zbatimit të Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së dhe Marrëveshjeve të Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë;
  4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.06/L-026 për Azil;
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali