Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Marte, 19.12.2017 13:00
  Rend i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i Raportit me amendamente të Komisionit për Buxhet dhe Financa për Projektligjin nr.06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018;
  3. Të ndryshme.

   

  Procesverbali