Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike
  E Mërkure, 20.12.2017 14:00
  Rendi i ditës

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 5 dhjetor 2017;
  3. Përcaktimi i datës për shqyrtimin e Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes për kufirin Shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi;
  4. Prezantim i hulumtimit parlamentar mbi analizën buxhetore të MPJ-së dhe MDIS;
  5. Përcaktimi i delegacionit të Komisionit për pjesëmarrje në programin trajnues në selinë qendrore të NATO-s në Bruksel;
  6. Të ndryshme.

   

  Procesverbali