Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor
  E Premte, 19.01.2018 10:30
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 13.12.2017;
  3. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
  4. Shqyrtimi i Draft-Planit të punës së Komisionit për vitin 2018;
  5. Shqyrtimi i Raportit për gjendjen e mjedisit, i ftuar kryeshefi i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit;
  6. Të ndryshme.

   

  Procesverbali