Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Mërkure, 20.12.2017 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Shqyrtimi i Raporteve me rekomandime të komisioneve tjera të përhershme lidhur me Projektligjin për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, si dhe amendamentet e propozuara nga Komisioni për Buxhet dhe Financa;
  3. Të ndryshme.

   

  Procesverbali