Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike
  E Premte, 09.02.2018 13:00
  Rendi i ditës

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 26 dhe 31 janar 2018;
  3. Formimi i grupeve punuese për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nga fushëveprimi i komisionit;
  4. Diskutim lidhur me propozimet për emërimet e reja në Shërbimin diplomatik dhe respektimi i kuotës së paraparë me ligj;
  5. Shqyrtimi i fushëveprimtarisë së Komisionit në draft- Rregulloren e Kuvendit;
  6. Të ndryshme.

   

  Procesverbali