Ligjet sipas emrit

2012/04-L-141Shpalo (PDF)

Ligji për provimin e jurisprudencës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 25.04.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-24-2013, Datë 21.05.2013

U miratua nga Kuvendi:
25.04.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.05.2013