Ligjet sipas emrit

2013/04-L-191Shpalo (PDF)

Ligji për blegtorinë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 06.06.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-30-2013, Datë 28.06.2013

U miratua nga Kuvendi:
06.06.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
28.06.2013