Ligjet sipas emrit

2012/04-L-181Shpalo (PDF)

Ligji për produktet e ndërtimit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.06.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-31-2013, Datë 02.07.2013

U miratua nga Kuvendi:
13.06.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.07.2013