Ligjet sipas emrit

04/L-216Shpalo (PDF)

Ligji për bashkëpunim ndërmjet autoriteteve të përfshira në menaxhimin e integruar të kufirit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-40-2013, Datë 19.08.2013

U miratua nga Kuvendi:
31.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.08.2013