Ligjet sipas emrit

04/L-218Shpalo (PDF)

Ligji për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-43-2013, Datë 19.08.2013

U miratua nga Kuvendi:
31.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.08.2013