Ligjet sipas emrit

04/L-175Shpalo (PDF)

Ligji për inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 02.10.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-053-2013, Datë 21.10.2013

U miratua nga Kuvendi:
02.10.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.10.2013