Ligjet sipas emrit

04/L-233Shpalo (PDF)

Ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2014

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 26.12.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-01-2014, Datë 06.01.2014

U miratua nga Kuvendi:
26.12.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.01.2014