Ligjet sipas emrit

04/L-190Shpalo (PDF)

Ligji për produkte dhe pajisje medicinale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 07.04.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-016-2014, Datë 18.04.2014

U miratua nga Kuvendi:
07.04.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.04.2014