Ligjet sipas emrit

04/L-261Shpalo (PDF)

Ligji për veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 03.04.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-017-2014, Datë 18.04.2014

U miratua nga Kuvendi:
03.04.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.04.2014