Ligjet sipas emrit

05/L-001Shpalo (PDF)

Ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.12.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-001-2015, Datë 08.01.2015

U miratua nga Kuvendi:
29.12.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.01.2015