Ligjet sipas emrit

05/L-053Shpalo (PDF)

Ligji për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 03.08.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-027-2015, Datë 20.08.2015

U miratua nga Kuvendi:
03.08.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
20.08.2015