Ligjet sipas emrit

05/L-083Shpalo (PDF)

Ligji për falimentimin

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 09.06.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-019-2016, Datë 23.06.2016

U miratua nga Kuvendi:
09.06.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.06.2016