Ligjet sipas emrit

05/L-120Shpalo (PDF)

Ligji për Trepçën

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 08.10.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-039-2016, Datë 31.10.2016

U miratua nga Kuvendi:
08.10.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
31.10.2016