Ligjet sipas emrit

05/L-066Shpalo (PDF)

Ligji për profesionet e rregulluara në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.10.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-042-2016, Datë 15.11.2016

U miratua nga Kuvendi:
28.10.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.11.2016