Ligjet sipas emrit

05/L-075Shpalo (PDF)

Ligji për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-005-2017, Datë 13.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
29.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.01.2017