Ligjet sipas emrit

2003/23Shpalo (PDF)

Ligji për pensionet e aftësisë së kufizuar

Ky ligj ka për qëllim që të sigurohet rrjeti i sigurisë sociale në kuadrin e gjerë të mbrojtjes sociale në Kosovë dhe të lehtësohet varfëria, duke siguruar pensione për ata që nuk janë të aftë për punë dhe përkujdesje për vetëvehten.

U miratua nga Kuvendi:
06.11.2003
U shpall nga PSSP:
17.12.2003