Ligjet sipas emrit

2003/10Shpalo (PDF)

Ligji për Plehërat Artificiale

Ky ligj ka për qëllim vendosjen e rregullave të mbrojtjes së prodhuesve e konsumatorëve të plehrave artificiale dhe sistemit regullues të plehrave në Kosovë për të mbrojtur konsumatorin e plehrave.

U miratua nga Kuvendi:
22.05.2003
U shpall nga PSSP:
23.06.2003