Ligjet sipas emrit

2004/7Shpalo (PDF)

Ligji për Odën Ekonomike të Kosovës

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/30 të datës 02.06.2005.

U miratua nga Kuvendi:
20.05.2005
U shpall nga PSSP:
02.06.2005