Ligjet sipas emrit

2008/03-L-005Shpalo (PDF)

Ligji për përdorimin civil të eksplozivëve

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend më 16. 05. 2008, shpallur më Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-043-2008, datë 24.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
16.05.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
24.06.2008