Ligjet sipas emrit

2008/03-L-001Shpalo (PDF)

Ligji për përfitimet e ish zyrtarëve të lartë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend më 19. 06. 2008, shpallur më Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-044-2008, datë 02.07.2008.

U miratua nga Kuvendi:
19.06.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.07.2008