Ligjet sipas emrit

2008/03-L-054Shpalo (PDF)

Ligji për vula në Institucionet e Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend më 30. 07. 2008, shpallur më Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-047-2008, datë 07.08.2008.

U miratua nga Kuvendi:
30.07.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.08.2008