Ligjet sipas emrit

2002/7Shpalo (PDF)

Ligji për Telekomunikacionin

Ky ligj qeveris të gjithëa shërbimet e telekomunikacionit dhe të gjithëë ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit në Kosovë dhe do të krijojë një ambient ligjor, rregullator dhe transparent, i cili do të promovojë investimet dhe konkurencën e lirë, për t’i përmbushur nëvojat e të gjithë shfrytëzuesve për shërbime të telekomunikacionit.

U miratua nga Kuvendi:
08.05.2003
U shpall nga PSSP:
12.05.2003