Ligjet sipas emrit

2008/03-L-042Shpalo (PDF)

Ligji i produkteve për mbrojtjen e bimëve

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 07.11. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-061-2008, datë 27.11.2008.

U miratua nga Kuvendi:
07.11.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
27.11.2008