Ligjet sipas emrit

2009/03-L-043Shpalo (PDF)

Ligji për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 26.03. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-010-2009, datë 23.04.2009.

U miratua nga Kuvendi:
26.03.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.04.2009