Ligjet sipas emrit

2009/03-L-145Shpalo (PDF)

Ligji për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30. 09. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-029-2009, datë 19.10.2009.

U miratua nga Kuvendi:
30.09.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.10.2009