Ligjet sipas emrit

2010/03-L-165Shpalo (PDF)

Ligji për përcaktimin e të drejtave dhe mbrojtjen e topografisë së qarqeve të integruara

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.06.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-027-2010, Datë 02.07.2010.

U miratua nga Kuvendi:
10.06.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.07.2010