Ligjet sipas emrit

2003/20Shpalo (PDF)

Ligji për Pesticidet

Rregullimi i prodhimit, importit, eksportit, shpërdarjes, shitjes dhe përdorimit të pesticideve në Kosovë.

U miratua nga Kuvendi:
16.10.2003
U shpall nga PSSP:
08.12.2003