Ligjet sipas emrit

2010/03-L-212Shpalo (PDF)

Ligji i punës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 02.11.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. 077 -2010, Datë 18.11.2010.

U miratua nga Kuvendi:
02.11.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.11.2010
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com