Ligjet sipas emrit

04/L-009Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.2002/5 për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtëshme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21.07.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-011-2011, Datë 03.08.2011

U miratua nga Kuvendi:
21.07.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.08.2011