Ligjet sipas emrit

04/L-033Shpalo (PDF)

Ligji për dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.08.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-026-2011, Datë 31.08.2011

U miratua nga Kuvendi:
31.08.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
31.08.2011