Ligjet sipas emrit

04/L-001Shpalo (PDF)

Ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.03.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-001-2011, Datë 01.04.2011

U miratua nga Kuvendi:
31.03.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
01.04.2011