Ligjet sipas emrit

04/L-063Shpalo (PDF)

Ligji për hekurudhat e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.11.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-049-2011, Datë 02.12.2011

U miratua nga Kuvendi:
14.11.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.12.2011