Ligjet sipas emrit

2011/04-L-070Shpalo (PDF)

Ligji për dhënien e dekoratave nga Presidenti i Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21.12.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-002-2012, Datë 06.01.2012

U miratua nga Kuvendi:
21.12.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.01.2012