Ligjet sipas emrit

2012/04-L-165Shpalo (PDF)

Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2013

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-056-2012, Datë 17.12.2012

U miratua nga Kuvendi:
13.12.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.12.2012