Ligjet sipas emrit

2011/04-L-086Shpalo (PDF)

Ligji për Parkun Kombëtar "Bjeshkët e Nemuna"

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-60-2012, Datë 26.12.2012

U miratua nga Kuvendi:
13.12.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.12.2012