Ligjet sipas datës së shpalljes

E Enjte, 17.05.2012

2011/04-L-102Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-222 për administratën tatimore dhe procedurat

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 19.04.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-018-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
19.04.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012
2011/04-L-104Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-161 për tatimin në të ardhurat personale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 03.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-020-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
03.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012
2012/04-L-108Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-146 për tatimin mbi vlerën e shtuar

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 03.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-021-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
03.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012
2011/04-L-099Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit doganor dhe akcizave nr.03-L-109

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-023-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
03.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012
2012/04-L-111Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-087 për ndërmarrjet publike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.04.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-017-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
20.04.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012
2011/04-L-100Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-204 për tatimin në pronën e paluajtëshme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.04.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-022-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
20.04.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012
2011/04-L-103Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-162 për tatimin në të ardhurat e korporatave

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 03.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-019-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
03.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012