Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2002-5 për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtëshme

Data e shpërndarjes:
20.07.2011