Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e amendamentit të neneve të Marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar mbi reformën e bordit ekzekutiv

Data e shpërndarjes:
14.09.2012