Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për tarifat e veçanta të akcizës për prodhimin fillestar dhe prodhimin e vogël të produkteve alkoolike të prodhuara në Kosovë

Data e shpërndarjes:
04.01.2013